Arctodus

Gegevens van Arctodus

Naam: Arctodus                                           Lengte: 3 m 

Leefde: 2 miljoen-12.500 jaar geleden             Voedsel: omnivoor

Gevonden: Canada, VS, Mexico 

 

Dit enorme roofdier was de grootste beer ooit. Als hij op zijn achterpoten stond, was hij meer dan twee keer zo groot als een mens. Arctodus viel prooien aan zoals herten, bizons en paarden en haalde ze in met zijn lange poten. Hij at ook plantaardig voedsel en waarschijnlijk aas.